Kural 18. Lineout (2.bölüm)

Kural 18. Lineout
2. Top aşağıdaki durumlarda temas halinde veya temas halinde değil:
a. Top dokunma düzlemine ulaşır, ancak oyun alanındaki bir oyuncu tarafından yakalanır, vurulur veya tekmelenir.
b. Bir oyuncu oyun alanının içinden veya dışından atlar ve topu yakalar ve ardından topun temas düzlemine ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın oyun alanına iner.
...